CTA_hs_radar_whitepaper_small.jpg
Affärsvärdet av integrationer

De nordiska länderna ligger efter Nordamerika i adaptionen av smarta integrationslösningar. Även om Nordamerika alltid legat långt fram när det gäller adaptionen av IT så har vi i Norden inte varit långt efter.

Denna studie pekar på att Norden har ett annat fokus än Nordamerika när det gäller integrationsområdet. 

Share your email and we will share this download. We will also share information, news and invites that we think you will be interested in. You may opt out at any time.

 

Ladda ner white paper