CTA_hs_radar_whitepaper_small.jpg
Affärsvärdet av integrationer

De nordiska länderna ligger efter Nordamerika i adaptionen av smarta integrationslösningar. Även om Nordamerika alltid legat långt fram när det gäller adaptionen av IT så har vi i Norden inte varit långt efter.

Denna studie pekar på att Norden har ett annat fokus än Nordamerika när det gäller integrationsområdet. 

 

Ladda ner white paper